ACASA
DESPRE NOI
SERVICII
DOMENII
CONTACT
CLP 2015 – ACTIONATI ACUM !

Ca urmare a cerintelor Regulamentului CLP ((CE) nr. 1272/2008), Anexa II la Regulamentul REACH), incepand cu data de 1 iunie 2015, noul sistem unificat armonizat, impune un format si un continut modificat al documentelor de referinta – fisa cu date tehnice de securitate.
Obiective
Obiectul principal al firmei LEG CHEM CONSULTING S.R.L. este de a acorda consultanta  si servicii producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de substante, amestecuri si articole chimice de pe piata românesca, cu privire la implementarea legislatiei europene si a legislatiei nationale.
Servicii
Serviciile care vizeaza implementarea legislatiei europene si a legislatiei nationale se refera la:


-    Realizarea Fiselor cu Date de Securitate pentru producatorii interni  de substante, amestecuri si articole chimice si a Fiselor cu Date de Securitate pentru importatorii si distribuitorii care pun pe piata  interna substante, amestecuri si articole chimice.
-    Revizuirea Fiselor cu Date de Securitate în conformitate cu noile Regulamente europene si nationale în vederea adaptarii la progresul tehnic si stiintific.
-    Realizarea Scenariilor de Expunere pentru producatorii de substante cât si pentru utilizatorii din aval de amestecuri chimice.
-    Realizarea Dosarelor de produs, pentru produsele biocide comercializate pe piata româneasca.

Oferim consultanta in urmatoarele domenii:
mai mult
mai mult
Copyright © 2012 LEG CHEM CONSULTING SRL. Toate drepturile rezervate.

  • Reactivi
  • Biocizi,
  • Pesticide,
  • Lacuri si vopsele
  • Aditivi si arome alimentare
  • Cosmetice
  • Detergenti
  • Lubrifianti
  • Odorizante si cosmetice auto
  • TremCard-uri pentru transportul ADR a substantelor si amestecurilor periculoase