Copyright © 2012 LEG CHEM CONSULTING SRL. Toate drepturile rezervate.

Servicii
ACASA
DESPRE NOI
SERVICII
CONTACT
DOMENII
Serviciile care vizeaza implementarea legislatiei europene si a legislatiei nationale se refera la:

       -   Realizarea Fiselor cu Date de Securitate pentru producatorii interni  de substante, amestecuri si articole chimice si a Fiselor cu Date de Securitate pentru importatorii si distribuitorii care pun pe piata  interna substante, amestecuri si articole chimice.
       -   Revizuirea Fiselor cu Date de Securitate īn conformitate cu noile Regulamente europene si nationale īn vederea adaptarii la progresul tehnic si stiintific.
       -   Realizarea Scenariilor de Expunere pentru producatorii de substante cāt si pentru utilizatorii din aval de amestecuri chimice.
       -   Realizarea Dosarelor de produs, pentru produsele biocide comercializate pe piata romāneasca.

LEG CHEM CONSULTING S.R.L ofera deasemenea si alte servicii , dupa cum urmeaza:

 • Realizarea Bazelor de Date si introducerea acestora īn programele specifice īn vederea raportarii anuale a activitatii comerciale a societatilor catre ANPM.
 • Consultanta legislativa pentru Directivele UE privind introducerea pe piata si libera circulatie a produselor chimice periculoase.
 • Aducerea la cunostinta beneficiarului a normativelor legislative nationale si europene care apar si a modului de aplicare a acestora.
 • Evaluarea si instruirea personalului companiilor privind reglementarile legislative specifice substantelor, amestecurilor si articolelor chimice periculoase comercializate (constientizare, adaptare, si integrare in legislatia īn vigoare).
 • Instruire/informare la sediul companiei privind: clasificarea substantelor, amestecurilor si articolelor chimice periculoase, evaluarea riscurilor, restrictii de marketing si utilizare, sistemul european REACH (īnregistrare, evaluare, autorizare si restrictionare a substantelor si amestecurilor chimice periculoase), CLP si GHS  care sunt īn vigoare.
 • Intocmirea in conformitate cu legislatia nationala (HG 1408/2008, HG 937/2010) si europeana a  Fiselor cu Date de Securitate (conform Reg. (REACH) nr. 1907/2006, modificat prin Reg. CE 453/2010,  si conform  Reg. (CE) nr. 1272/2008  (CLP), Reg. 790/2009, Reg. (UE) nr. 143/2011, Reg. (UE) nr. 252/2011, Reg. (UE) nr. 253/2011, pentru produsele chimice comercializate de beneficiar, impreuna cu stabilirea elementelor necesare realizarii etichetelor de produs in vederea respectarii legislatiei din domeniu;
 • Revizuirea Fiselor cu Date de Securitate in conformitate cu noile Regulamente de modificare, īn vederea adapt?rii la progresul tehnic si stiintific, a Reg. (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor chimice (Reg. (UE) nr. 286/2011) si in conformitate cu noua legislatie nationala privind clasificarea, etichetarea si ambalarea produselor chimice (HG 1408/2008, HG 937/2010), limitele ocupationale nationale de expunere(HG 1218/2006), eliminarea deseurilor (HG 247/2011, Legea 211/2011, HG 235/2007 in curs de modificare), adoptate pana in prezent;
 • Intocmirea in conformitate cu legislatia nationala si europeana a Scenariilor de Expunere pentru produsele chimice comercializate de beneficiar, in conformitate cu Reg. (REACH) nr. 1907/2006 si Reg. (CE) nr. 1272/2008  (CLP);
 • Consultanta legislativa pentru Directivele UE privind introducerea pe piata si libera circulatie a produselor chimice periculoase.
 • Aducerea la cunostinta beneficiarului a normativelor legislative nationale si europene care apar si a modului de aplicare a acestora.
 • Realizare Baze de Date si introducerea acestora in programele specifice in vederea raportarii anuale a activitatii comerciale a societatilor la ANPM ;
 • Evaluarea si instruirea personalului companiilor privind reglementarile legislative specifice substantelor si amestecurilor chimice periculoase comercializate (constientizare, adaptare, integrare in legislatia in vigoare)
 • Instruire/informare la sediul companiei privind: clasificarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase, evaluarea risurilor, restrictii de marketing si utilizare, sistemul european REACH (īnregistrare, evaluare/autorizare si restrictionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase), CLP si GHS  care sunt īn vigoare.
Copyright © 2012 LEG CHEM CONSULTING SRL. Toate drepturile rezervate.